LSPF varžybų vykdymo taisyklės

LSPF varžybų vykdymo taisyklės

LIETUVOS SPORTINIO POKERIO FEDERACIJOS

VARŽYBŲ VYKDYMO TAISYKLĖS

I dalis. Registracija ir dalyvavimas LSPF sportinio pokerio turnyruose

 1. LSPF turnyras  (toliau Turnyras) – tai LSPF priklausančio sportinio pokerio organizacijos (toliau – Organizatoriaus) vykdomas renginys, turintis oficialią raštišką LSPF išduota licenciją
 2. Turnyre gali dalyvauti tik LSPF priklausančių organizacijų nariai, galintys dokumentaliai įrodyti savo narystę
 3. Turnyre tik sulaukę 18 metų ir vyresni dalyviai.
 4. Norintys dalyvauti Turnyre turi užsiregistruoti oficialiame LSPF tinklapyje ne vėliau kaip 24 valandoms iki turnyro. Turnyro vietoje registracija yra galima išimtinais atvejais.
 5. Registruotis LSPF turnyre galima ir asmeniškai, ir kai už narį dalyvio mokestį sumoka trečia šalis (pokerio klubas, pvz.)
 6. Organizatorius gali savo nuožiūra nustatyti maksimalų turnyre dalyvaujančių žaidėjų skaičių, tačiau privalo tai padaryti ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki turnyro pradžios
 7. Bet kuris žaidėjas, nepasirodęs iki Turnyro pirmosios pertraukos pradžios, yra laikomas neatvykusiu ir jo žetonai pašalinami nuo stalo ir perduodami Turnyro direktoriui. Apie galimą vėlavimą reikia pranešti turnyro direktoriui – tokiu būdu žetonai yra paliekami ant stalo ir „deginami“.

II dalis. Turnyro grafikas

 1. Turnyro pradžios laikas yra apytikslis. Organizatorius pasilieka teisę savo nuožiūra keisti Turnyro pradžios laiką.
 2. Organizatorius gali atšaukti, patikslinti ar perkelti Turnyro vietą ir laiką, apie tai informavęs užsiregistravusius Turnyro dalyvius.
 3. Organizatorius neatsako už traumas ar netektis, kurias dalyviai gali patirti Turnyro metu, įskaitant nuo stalų dingusius žetonus išskyrus, kai tai atsitinka oficialių Turnyro pertraukų metu.

III dalis. Prizai ir susodinimas

 1. Turnyre piniginių prizų nėra. Bet kokie žaidėjų susitarimai, susiję su piniginiais santykiais, yra griežtai draudžiami ir Organizatorius turi teisę tokius žaidėjus šalinti iš Turnyro
 2. Turnyro nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis, diplomais ir rėmėjų prizais
 3. Turnyro prizininkų skaičius priklauso nuo Turnyre dalyvaujančių žaidėjų skaičiaus ir gali keistis kiekviename turnyre.
 4. Turnyro dalyvių susodinimas nustatomas automatiniu būdu www.lspf.lt bei paskelbiamas po to, kai registracija į turnyrą yra pasibaigusi.
 5. Žaidėjas, laiku nespėjęs užsiregistruoti į turnyrą, gali tai padaryti iki turnyro starto. Organizatoriai tokiu atveju negarantuoja vietos prie stalo, o žaidėjas patenka į laukiančiųjų sąrašą.
 6. Jeigu Turnyro dalyvis nėra savo vietoje prasidėjus Turnyrui, iš jo žetonų bus imami privalomieji statymai ir ante.
 7. Turnyre naudojami žetonai neturi piniginės vertės ir negali būti išnešti iš Turnyro patalpų. Jei paaiškės, kad žaidėjai persineša žetonus iš vieno Turnyro į kitą, jie bus baudžiami pagal šių taisyklių  IV.4 punktą.

IV dalis. Žaidėjų elgesys ir turnyro sportinis principas

 1. Sąžiningas žaidimas yra svarbiausias Turnyro kriterijus, todėl oficialios Turnyro taisyklės griežtai draudžia bet kokius veiksmus, kurie gali būti įvertinami kaip nesąžiningi:

1.1   Sukčiavimu laikomas veiksmas, kai žaidėjas mėgina sulaužyti taisykles ir įgyti neteisingą pranašumą

1.2   Sukčiavimu neapsiribojant įvardijami šie veiksmai –  žaidėjų susitarimai, žetonų vagystės, Turnyro žetonų perkėlimas į kitą Turnyrą, kortų žymėjimas, kortų keitimas, bet kokio mechaninio ar elektroninio sukčiavimo mechanizmo naudojimas

1.3   Žaidėjų susitarimu laikomi koordinuoti dviejų ar daugiau žaidėjų veiksmai, skirti įgyti neteisingą pranašumą prieš kitus žaidėjus

1.4   Žaidėjų susitarimu neapsiribojant įvardijami šie veiksmai – žetonų atidavimas, „draugiškas“ žaidimas, dalijimasis turimų kortų informacija, signalų kitam žaidėjui siuntimas ar gavimas, elektroninių ir mechaninių prietaisų naudojamas ir bet koks kitas veiksmas, kurį Organizatorius gali laikyti netinkamu.

 1. Iš visų Turnyro žaidėjų tikimasi mandagaus, pagarbaus ir sportinę dvasią atitinkančio elgesio vienas kito atžvilgiu. Susidūrus su nemandagiu ir nepagarbiu elgesiu rekomenduojame kreiptis į Turnyrą administruojantį personalą.
 2. Organizatorius pasilieka teisę skirti sankcijas už bet kokį veiksmą, kuris neatitinka oficialių Turnyro taisyklių ar Turnyro sportinės dvasios.
 3. Turnyro Organizatorius gali skirti sankcijas už Turnyro taisyklių nepaisymą ir kitus pažeidimus. Sankcijos neapsiribojant gali būti tokio: Turnyrinio laiko nuobauda, Žetonų konfiskavimas, Pašalinimas iš Turnyro, Draudimas dalyvauti kituose Organizatoriaus Turnyruose, Pašalinimas iš LSPF priklausančios asociacijos.
 4. Visi pažeidimai bus skelbiami viešai, kad ateityje būtų išvengiama panašių pažeidimų, o kitų Turnyrų rengėjai galėtų identifikuoti nesąžiningai, nesportiškai ir neetiškai besielgiančius žaidėjus.
 5. Visi Organizatoriaus priimti sprendimai, susiję su Turnyro taisyklių traktavimo, Turnyro data ir vieta, leidimu ar draudimu žaidėjui dalyvauti Turnyre, yra galutiniai ir neskundžiami.
 6. Necenzūriniai posakiai ir keiksmažodžiai Turnyro patalpose ir Turnyro metu yra griežtai draudžiami. Taip pat griežtai draudžiama įžeidinėti ir grasinti kitiems žaidėjams bei Turnyro personalui. Už šiuos nusižengimus Organizatorius turi teisę taikyti nuobaudas, nurodytas IV.4 ir V.54 punktuose.
 7. Perdėtas džiaugsmas demonstruojamas teatrališku elgesiu, panieka kitam žaidėjui ir/ar netinkamais fiziniais gestais ar veiksmais, gali būti baudžiamas taikant nuobaudas, nurodytas IV.4 ir V.54 punktuose
 8. Su oficialiomis Turnyro taisyklėmis žaidėjai gali susipažinti Turnyro patalpose prieš Turnyrą ar jo metu, o taip oficialiame LSPF interneto tinklapyje www.lspf.lt.
 9. Iškilus šiose Taisyklėse neapibrėžtai situacijai, Turnyro Organizatoriaus sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas

V dalis. Turnyro taisyklės

1. Turnyro Organizatoriaus, direktoriaus ir personalo prioritetas turnyro metu yra sąžiningas žaidimas ir taisyklių traktavimas. Iškilus neįprastoms situacijoms Turnyro Organizatoriaus nuožiūra bus priimtas sprendimas, atitinkantis šiuos prioritetus, o ne techninį taisyklių traktavimą

2. Turnyro metu žaidėjai gali vartoti tik valstybinę kalbą. Kitos kalbos vartojimas gali užtraukti nuobaudas, nurodytas V.54 punkte.

3. Turnyro metu mobilieji telefonai ir kiti elektroniniai įrenginiai turi veikti išjungto garso režimu. Žaidėjai negali kalbėti telefonu sėdėdami prie žaidimo stalo, šios taisyklės nesilaikymas gali užtraukti nuobaudas, nurodytas V.54 punkte. Kalbėtis telefonu galima atsitraukus nuo stalo.

4. Žaidėjams yra leidžiama naudoti elektroninius prietaisus ir triukšmą slopinančias ausines.

5. Žaidėjų vietos Turnyre yra paskirstomos atsitiktiniu būdu. Žaidėjas, pradėjęs ne savo vietoje su teisingu žetonų kiekiu bus perkeltas į teisingą vietą ir paims tuo metu turimą žetonų kiekį su savimi.

6. Žaidėjai iš išformuojamų stalų paskirstomi į naujus stalus išdalinant išmaišytas būsimų vietų korteles. Žaidėjas gali gauti bet kurią poziciją naujame stale, įskaitant blind ar button pozicijas. Naujame stale žaidėjui iš karto dalinamos kortos, išskyrus vietą tarp small blind ir button. Stalų uždarymo ir žaidėjų perkėlimo procedūrą koordinuoja Turnyro direktorius.

7. Finaliniame stale žaidėjų skaičius yra pilnas turnyro stalas plius vienas (9 žmonių prie stalo turnyruose finaliniame stale bus 10 žmonių, 8-viečiuose – 9 žaidėjai, 6-viečiuose – 7 ir t.t.). Jokiame finaliniame stale negali būti daugiau nei 10 žaidėjų.

8. Kortos apsprendžia nugalėtoją („kortos šneka“). Žodiniai pareiškimai apie turimas kortas nėra įpareigojantys, tačiau sąmoningas melagingas savo kortų įvardijimas gali būti baudžiamas. Bet kuris žaidėjas, nepriklausomai nuo to dalyvauja rankoje ar ne, turėtų pasisakyti, jei mano, kad buvo padaryta klaida perskaitant rankas arba paskirstant banką. Draudžiama savo kortas atskleisti kitiems žaidėjams kol partija nebaigta, t.y. netgi nusimetant kortas, jų negalima parodyti kitiems žaidėjams.

9. Tinkamas kortų atvertimas yra 1) visų kortų atvertimas ant stalo ir 2) leidimas dalintojui ir žaidėjams aiškiai perskaityti ranką. „Visos kortos“ reiškia dvi kortas hold‘em, 4 kortas Omaha, 7 kortas 7-stud ir t.t.

Kortų atvertimo metu žaidėjas privalo saugoti savo ranką, kol ji bus perskaityta. Jei žaidėjas pilnai neparodo savo kortų ir išmeta kortas į kaladę, galvodamas, kad jis laimėjo, jis tai daro savo rizika. Jei kortos nėra 100% identifikuojamos ir turnyro direktorius nusprendžia, kad ranka nebuvo aiškiai perskaityta, žaidėjas neturi pretenzijų į banką.

Dalintojas negali paskelbti mirusia ranką, kuri buvo tinkamai atversta ir akivaizdžiai laimėjo.

10. Jeigu žaidėjas numeta užverstas kortas, kortų atvertimo metu, tai užskaitoma kaip pasidavimas ir šis žaidėjas į banką nebepretenduoja.

Vienam žaidėjui sustūmus viską (all-in) ir veiksmui pasibaigus kortos turi būti atverstos. Nei žaidėjas, kuris yra all-in, nei atsakę žaidėjai negali išmesti savo užverstų kortų neparodydami jų. Visos rankos ir pagrindiniame, ir šalutiniame banke turi būti atverstos ir yra gyvos.

Esant pagrindiniam ir šalutiniam bankui, po kortų atvertimo pirmiausia paskirstomas šalutinis bankas, tada pagrindinis bankas.

11. Kortų atvertimo metu, jei kortos nėra spontaniškai atverčiamos ar išmetamos, dalintojas turi užtikrinti kortų atvertimo eiliškumą. Po paskutinio statymų rato žaidėjas, paskutinis atlikęs agresyvų veiksmą tame statymų raunde, privalo pirmas rodyti kortas. Jei paskutiniame rate statymų nebuvo, pirmas kortas rodo žaidėjas, esantis į kairę nuo „button“ pozicijos ir toliau pagal laikrodžio rodyklę.

Jei kortų atvertimo metu visi žaidėjai išmeta užverstas kortas, neparodydami jų, paskutinis likęs žaidėjas su gyvomis kortomis laimi banką ir iš jo nereikalaujama rodyti kortų.

12. Žaidėjai, kurie kortų atvertimo metu, neturi kortų arba išmetė užverstas kortas, neparodydami jų, neturi jokių teisių ar privilegijų prašyti parodyti bet kurią ranką.

Jei buvo statymas ant river‘io, bet kuris atsakęs turi neginčijamą teisę pamatyti paskutinį agresyvų veiksmą atlikusiojo žaidėjo kortas („ranką, už kurios pamatymą jis sumokėjo“) su sąlyga, kad atsakiusiojo žaidėjo kortos dar nėra numestos.

13. Norint laimėti banką, žaidėjas privalo atversti visas savo kortas (dvi kortas hold‘em, 4 kortas Omaha, 7 kortas 7-stud ir t.t.).

14. Teisė ginčyti partijos rezultatus galioja tol, kol pradedamos dalinti naujos partijos kortos. Jei ranka baigiama žaisti per pertrauką, teisė ginčyti partijos rezultatus baigiasi praėjus 1 minutei po banko padalijimo.

15. Naujas lygis nebus skelbiamas, kol nėra pasibaigęs ankstesnio lygio laikas. Turnyro personalui paskelbus apie naujo lygio pradžią, nauji limitai bus taikomi naujai partijai. Partija laikoma pradėta, kai dalintojas pirmą kartą perkelia kortų kalad arba perstumia dalintojo ženkliuką.

16. Mažėjančios vertės žetonų nuėmimas (chip race) vykdomas taip, kad žaidėjas galėtų gauti ne daugiau kaip vieną didesnės vertės žetoną. Nuėmimas visuomet prasideda nuo žaidėjo, esančio dalintojo kairėje. Dalintojas neturi teisės žetonų nuėmimo metu eliminuoti žaidėjo iš Turnyro: žaidėjas, prarandantis paskutinį turimą žetoną, gaus vieną naujos žemiausios denominacijos žetoną.

Žaidėjas privalo pasirūpinti, kad mažėjančios vertės žetonų nuėmimo metu visi jo žetonai būtų aiškiai matomi.

Jeigu po mažėjančios vertės žetonų nuėmimo, žaidėjas vis dar turi pašalintos denominacijos žetonų, jie bus pakeisti į dabartinės vertės žetonus tik lygia verte. Pašalintos vertės žetonai, kurių vertė pilnai neatitinka bent jau mažiausios vertės žetono, dar esančio žaidime, bus pašalinti be kompensacijos.

17. Žaidėjai turi teisę gauti protingą priešininko žetonų kiekio įvertinimą; todėl žetonai turi būti laikomi suskaičiuojamomis krūvelėmis. Rekomenduojama 20 žetonų krūvelė kaip standartas. Aukštesnės vertės žetonai privalo būti matomi ir identifikuojami visada.

Žaidėjų gyvos kortos visada turi būti aiškiai matomos.

18. Kortų kaladės keičiamos Turnyro direktoriaus nuožiūra. Žaidėjai negali reikalauti keisti kaladės išskyrus tuos atvejus, kai kaladėje yra akivaizdžiai brokuota korta.

19. Žaidėjai negali praleisti partijos. Jeigu žaidėjas paskelbia pakartotinio dalyvavimo ketinimą prieš ranką, naujoje rankoje jis jau žaidžia su papildomais žetonais.

20. Praėjus protingam laikui, reikalingam sprendimui priimti (ne mažiau kaip dviems (2) minutėms), bet kuris žaidėjas gali iškviesti laikrodį. Jei turnyro personalas patvirtina prašymą, žaidėjas informuojamas, kad jis turi 50 sekundžių sprendimo priėmimui. Praėjus 50 sekundžių žaidėjui skiriamos dešimt sekundžių, kurios skaičiuojamos garsiai. Pasibaigus šiam laikui, jei veiksmas neatliekamas, žaidėjo ranka laikoma nebežaidžiančia. Turnyro personalas turi teisę sumažinti šiuos laiko limitus, jei akivaizdu, kad žaidėjas specialiai gaišina laiką. Nuolat gaišinantys laiką žaidėjai gali būti baudžiami pagal V.54 punktą.

21. Jei partija baigiasi neišdalijus visų bendrųjų kortų, kitos kortos negali būti verčiamos. Bandantys pažiūrėti kitą kortą žaidėjai gali būti baudžiami pagal V.54 punktą.

22. Žaidėjas turi būti savo vietoje, kai išdalijamos visos pradinės kortos, kad galėtų žaisti savo ranką. „Savo vietoje“ reiškia savo kėdės pasiekimo zonoje.

23. Žaidėjas turi būti savo vietoje, kad galėtų „iškviesti laikrodį“ kitam žaidėjui. „Savo vietoje“ reiškia savo kėdės pasiekimo zonoje.

24. Žaidėjai, turintys gyvas kortas (įskaitant esančius all-in ar kitaip užbaigusius statymus) turi likti prie stalo iki kortų atvertimo pabaigos. Stalo palikimas yra nesuderinamas su savo rankos apsauga ir veiksmo prie stalo sekimu ir gali būti baudžiamas.

25. Turnyre naudojama “dead button” taisyklė, pagal kurią “button” pozicija nesikeičia, jei yra eliminuojamas mažojo privalomojo statymo pozicijoje buvęs žaidėjas ar perkeltas žaidėjas atsisėda tarp mažojo privalomojo statymo ir “button”.

26. Heads-up metu mažojo privalomojo statymo pozicijoje esantis žaidėjas gauna paskutinę kortą ir veikia pirmas pre-flop ir paskutinis visuose kituose statymo ratuose. Pradedant heads-up žaidimą, button pozicija gali būti pakeista užtikrinant, kad joks žaidėjas nebūtų didžiajame privalomame statyme dvi partijas iš eilės.

27. Neteisingas kortų išdalinimas apima: 1) 2 ar daugiau kortos iš ankstesnio dalinimo ne kaladėje; 2) pirma korta padalinama ne tam žaidėjui; 3) korto dalinamos vietai ar žaidėjui, kuris nedalyvaus rankoje; 4) žaidėjas, kuris dalyvaus partijoje, negauna kortų; 5) jei atverčiama bet kuri iš pirmų dviejų kortų arba atverčiamos bet kurios dvi ar daugiau kortų ir kitas situacijas.

Žaidėjui, esančiam button pozicijoje, gali būti išdalintos dvi kortos iš eilės.

Neteisingo kortų išdalinimo atveju, perdalinimas yra identiškos situacijos atkartojimas: button nekeičia pozicijos, prie stalo nesėda nauji žaidėjai, lieka tie patys lygiai.

Jeigu įvykus reikšmingam veiksmui, paaiškėjo, kad įvyko neteisingas kortų padalinimas; partija turi būti tęsiama toliau. Reikšmingas veiksmas yra arba A) bet kurie 2 veiksmai iš eilės, bent vieno iš kurių metu žetonai dedami į banką (t.y. bet kurie du veiksmai išskyrus 2 check ir 2 fold) arba B) bet kuri kombinacija iš 3 veiksmų iš eilės (check, bet, raise, call, fold).

Jeigu atverčiamos 4 pradinės kortos vietoje trijų, iškviečiamas turnyro direktorius. Dalintojas tada apverčia 4 kortas ir jas sumaišo, turnyro direktorius išsirenka vieną kortą, kuri bus kita sudeginta korta, likusios 3 kortos atverčiamos.

Per anksti atverstos kortos:

A. Per anksti atverstas flop – sudeginta korta paliekama, atverstos kortos užverčiamos ir padedamos į kaladę, kortos sumaišomos ir atverčiamas naujas flop be kortos sudeginimo.

B. Per anksti atverstas turn – per anksti atversta turn korta padedama į šalį, sudeginama nauja korta ir atverčiama turn korta. Po veiksmo atvertus turn kortą, per anksti atversta turn korta užverčiama, padedama į kaladę, kortos sumaišomos ir atverčiama river korta be kortos deginimo.

C. Per anksti atverstas river – sudeginta korta paliekama, o per anksti atversta river korta užverčiama, padedama į kaladę, kortos sumaišomos ir atverčiama river korta be kortos deginimo.

27. Dalintojams rekomenduojama neliesti žaidėjų pastatytų žetonų išskyrus atvejus, kai reikalingas žetonų perskaičiavimas.

28. Statymų dydis nusakomas žodiniu pareiškimu ir/arba žetonų pastūmimu. Jei žaidėjas atlieka abu veiksmus, pirmas veiksmas apsprendžia statymo dydį. Jei veiksmai atliekami kartu, aiškus ir suprantamas žodinis pareiškimas turi pirmenybę, priešingu atveju žetonai žaidžia.

Žodiniai pareiškimai gali būti bendri („call“, „raise“), tik tam tikra suma („tūkstantis“) arba abu („raise, tūkstantis“).

Tik tam tikros sumos paskelbimas yra tolygus tyliam tos sumos žetonų pastūmimui.

29. Žaidėjai privalo pareikšti apie savo veiksmą tik atėjus jų eilei. Atėjus eilei atliktas veiksmas yra įpareigojantis – žetonai patenka į bendrą banką.

Žaidėjai privalo laukti aiškios statymo sumos prieš atlikdami savo veiksmą.

30. Žodiniai pareiškimai apie savo veiksmus (tokie kaip „Call“ ar „Raise“), atlikti atėjus eilei, yra įpareigojantys.

Žaidėjas „undercalls“ paskelbdamas arba pastumdamas mažesnę sumą nei call suma nepasakęs iš pradžių call.

„Undercall“ yra privalomas pilnas call, kai atsakoma į bet kokį statymą heads-up ir atsakoma į pirmąjį statymą bet kuriame daugelio žaidėjų varžymosi rate. Kitose situacijose žaidėjas gali pasirinkti pridėti pilną sumą iki call sumos arba nusimesti paliekant padėtus žetonus banke, pvz. žaidėjas A bet 1.000, žaidėjas B raise 4.000, žaidėjas C padeda 1.000 vertės žetoną – žaidėjas C galės pasirinkti pridėti dar 3.000 ir tęsti žaidimą arba nusimesti, paliekant 1.000 (kaip baudą) banke.

31. Veiksmas (check, call arba raise), atliktas ne savo eilės metu, bus laikomas įpareigojančiu, jeigu iki to žaidėjo eilės nebus atliktas partijos struktūrą keičiantis kito žaidėjo veiksmas. Praleidimas, atsakymas ar nusimetimas nėra laikomi partijos struktūrą keičiančiais veiksmais. Jei žaidėjas atliko veiksmą neatėjus jo eilei ir partijos struktūra pasikeitė, pastatyti žetonai yra sugrąžinami ir žaidėjas turi teisę į bet kurį veiksmą (call, raise arba fold). Žaidėjai negali tyčia atlikti veiksmo neatėjus jų eilei, kad darytų įtaką partijos struktūrai, ir dėl tokio elgesio gali būti baudžiami pagal V.54 punktą.

Žaidėjas, kurio veiksmas buvo praleistas dėl kito žaidėjo veiksmo ne savo eilės metu, privalo ginti savo teisę į veiksmą. Jeigu praleistas žaidėjas nieko nepasakė ir po žaidėjo veiksmo ne savo eilės metu įvyko tolimesnis partijos tęsinys, turnyro direktorius turi būti iškviečiamas sprendimo dėl praleisto žaidėjo rankos traktavimo priėmimui.

32. Standartinės ir priimtinos atsakymo („call) formos: A) pasakymas „call“; B) žetonų, lygių statymui, pastūmimas; C) tylus didesnės vertės žetono pastūmimas; D) tylus daugelio žetonų pastūmimas, kai jų suma atitinka call skelbimą pagal daugelio žetonų taisyklę (37 punktas). Tylus labai mažos vertės žetono padėjimas (pvz. privalomieji statymai 2.000-4.000; A stato 50.000, B tyliai padeda 1.000 žetoną) yra nestandartiškas, primygtinai rekomenduojamas nenaudoti, gali būti baudžiamas ir bus traktuojamas pagal turnyro direktoriaus nuožiūrą, įskaitant pilno call priteisimą.

33. Statymų kėlimas („raise“) atliekamas a) vienu judesiu perkeliant visus kėlimui reikalingus žetonus į banką; b) žodžiu pareiškiant apie pilną kėlimo sumą iki žetonų perkėlimo į banką; c) žodžiu pareiškiant „raise“ prieš pastumiant atsakymui reikalingą sumą ir vienu papildomu judesiu užbaigiant kėlimą. C variante, jeigu kita negu lygi statymui, bet mažesnė už minimalų kėlimą, suma yra pirmiausia padedama, priteisiamas minimalus statymų kėlimas. Žaidėjai atsakingi už aiškų savo ketinimų išreiškimą.

34.  Jeigu žaidėjas, norėdamas kelti, pastatė per mažai žetonų ir prieš tai nepareiškė „raise“, tai yra skaitoma kaip call.

35. Visų žetonų stūmimas (all-in), kuris yra mažesnis už minimalų kėlimą neatnaujina statymų rato žaidėjui, kuris jau pasakė žodį ir iki jo pakartotinio žodžio nėra minimalaus statymų kėlimo.

Pvz. Privalomieji statymai 2000-4000. Žaidėjas A atsako („call“) 4000, žaidėjas B all-in 7500, visi nusimeta, didysis privalomasis statymas gali nusimesti, atsakyti 3500 arba kelti statymus  Jeigu didysis privalomasis statymas atsako 3500, žaidėjas A gali tik nusimesti arba atsakyti 3500.

36. Vieno didesnės vertės žetono perkėlimas į banką yra laikomas tik „atsakymo“ veiksmu, jei žaidėjas iki žetono perkėlimo žodžiu nepareiškė, kad atlieka statymą/kėlimą. Žodinis pareiškimas turi būti atliktas iki tol, kol žetonas paliečia stalo paviršių. Jeigu yra tik žodinis pareiškimas „raise“, neskelbiant sumos, kėlimo suma yra visa žetono vertė.

37. Jeigu žaidėjas nori atlikti statymą, atsakydamas į statymų kėlimą, ir prieš save turi savo ankstesnio skelbimo žetonus, „ankstesni“ žetonai gali įtakoti, kad jo veiksmas bus pripažintas call ar raise. Egzistuoja kelios galimybės, todėl žaidėjas turėtų paskelbti savo statymą prieš dėdamas naujus žetonus prie ankstesnio statymo žetonų.

Jeigu žaidėjui atėjus eilei atlikti statymą, jis pasiima atgal ankstesniojo statymo žetonus, jis įsipareigoja atsakyti arba kelti statymus.

Jei žaidėjas pastato per mažą žetonų kiekį minimaliam kėlimui, tai yra užskaitoma kaip atsakymas (call).

38. Turnyre kėlimų ir permušimų skaičius nėra ribojamas.

39. Pokeris yra nuolatinio dėmesingo stebėjimo žaidimas. Atsakančiojo žaidėjo atsakomybė nustatyti teisingą oponento statymo sumą prieš atsakant, nepriklausomai nuo to, ką sako kiti. Jeigu žaidėjas paprašė suskaičiuoti žetonus ir gavęs neteisingą informaciją iš dalintojo arba žaidėjo, pastūmė tą žetonų sumą, atsakantysis žaidėjas priėmė visą teisingą veiksmą ir turės padėti teisingą statymo ar all-in sumą.

40. Dalintojai neskaičiuos banke esančių žetonų vertės. Žaidėjai gali paprašyti, kad dalintojas tolygiai paskleistų banke esančius žetonus idant žaidėjas galėtų pats juos susiskaičiuoti.

Skelbimas „Statau banką“ yra neleistinas, išskyrus POT limit žaidimus, jis įpareigoja žaidėją atlikti teisingą statymą (bent jau minimalų) ir gali būti baudžiamas.

41. Dalintojai yra atsakingi už neteisingų statymų/kėlimų (string bets) identifikavimą. Iškilus ginčams lemiamą sprendimą priima Turnyro direktorius ar kitas atsakingas asmuo.

42. Žaidėjai naudoja neoficialius statymų terminus ar gestus savo rizika. Jie gali būti interpretuojami kitaip negu norėjo žaidėjas. Taip pat, jei žaidėjo skelbimas gali turėti daug reikšmių, gali būti priteisiama mažiausia reikšmė.

1-as pvz. Privalomieji statymai 75-150. Žaidėjai A ir B yra mažasis ir didysis privalomieji statymai. Žaidėjai C, D ir E atsako 150. Banke 675. Žaidėjas F skelbia „Raise, penki“ ir numeta 5000 žetoną. Techniškai įmanomas statymų kėlimas iki 500 ir 5000, tačiau 500 žymiai labiau atitinka varžymąsi ir banko dydį.

2-as pvz. Privalomieji statymai 75-150. Pre-flop banke yra 3200. Žaidėjas A stato 2000. Žaidėjai C, D ir E atsako. Banke 11200. Ant turn žaidėjas A sako „penki“ ir padeda 5000 vertės žetoną. Techniškai įmanomas 500 ir 5000 statymas, tačiau 5000 labiau atitinka veiksmą ir banko dydį (11200), kuris yra daugiau nei dvigubai didesnis už maksimalų žaidėjo A statymą. Tačiau turnyro direktorius gali nuspręsti, kad žaidimo interesas yra užtikrinti statymų discipliną ir priteisti 500 statymą.

43. Kortų numetimas bet kuriuo metu iki paskutinio statymų rato pabaigos, kai prieš tai nebuvo statymo (pvz. po check arba pirmas žodis po flopo), arba kortų numetimas ne savo eilėje yra įpareigojantis ir gali būti baudžiamas.

44. Primygtinai nerekomenduojami ateities veiksmų sąlyginiai skelbimai, pvz. „jeigu –tada“, tokie kaip „jeigu tu statysi, aš kelsiu statymą“. Turnyro direktoriaus nuožiūra jie gali būti priverstiniai ir būti baudžiami.

45. Žaidėjai turi teisę gauti protingą oponento žetonų kiekio įvertinimą. Žaidėjas gali paprašyti tikslaus žetonų kiekio, tik jeigu yra jo žodis ir jis turi atsakyti į all-in statymą. All-in žaidėjas neturi skaičiuoti savo žetonų; esant prašymui paskaičiuoja dalintojas arba turnyro personalas. Galioja teisingo veiksmo prisiėmimo taisyklė (39 punktas). Žetonų laikymas matomomis ir suskaičiuojamomis krūvelėmis (17 punktas) labai padidina skaičiavimo tikslumą.

46. Jeigu žaidėjas A stato visus žetonus ir paslėptas žetonas yra randamas po žaidėjo atsakymo, turnyro direktorius nuspręs, ar šis žetonas yra prisiimto veiksmo dalis (39 punktas), jeigu nėra veiksmo dalis, žaidėjui A nebus sumokėta už šį žetoną, jeigu jis laimės. Jeigu žaidėjas A pralaimės, turnyro direktorius gali priteisti žetoną(-us) laimėjusiam atsakiusiam žaidėjui.

47. Visi žetonai turi būti aiškiai matomi. Žaidėjai neturi teisės perkelti ar išsinešti žetonų iš Turnyro patalpos. Taip pasielgęs žaidėjas gali būti diskvalifikuotas, o jo žetonai pašalinti iš Turnyro.

48. Rasti ir pamesti žetonai išimami iš žaidimo ir grąžinami į turnyro inventorių.

49. Žaidėjas turi saugoti savo kortas visada, įskaitant kortų atvertimą, kol laukiamas rankos perskaitymas. Jei dalintojas per klaidą nužudo ranką ir negalima su 100% užtikrintumu identifikuoti kortų, žaidėjas negaus jokių kompensacijų už savo statymus. Jeigu ranka gali būti tiksliai identifikuota, ji lieka žaidime, nežiūrint į tai, kad kortos buvo parodytos.

50. Žaidėjai yra įsipareigoję atsakingai elgtis kitų Turnyro žaidėjų atžvilgiu. Todėl žaidėjai negali (nesvarbu, ar žaidžiantys partijoje, ar ne) viešinti savo turimų ar jau nusimestų rankų, patarinėti ar kritikuoti partijos eigą veiksmui dar nesibaigus, skelbti kombinaciją, kuri nebuvo atversta.

Turnyre laikomasi „vienas žaidėjas – viena ranka“ taisyklės. Žaidžiantys partijoje žaidėjai negali rodyti savo kortas ir aptarinėti žaidimo strategiją su kitais žaidėjais, žiūrovais, prašyti ar gauti konsultacijas iš trečiųjų asmenų.

51. Žaidėjas, kuris atverčia savo kortas veiksmus dar nesibaigus, gali sulaukti nuobaudos po partijos, tačiau jo ranka nėra anuliuojama. Nusimetant kortas, jos turi būti metamos žemyn į stalą, o ne specialiai parodomos arba metamos aukštyn („sraigtasparniu“).

52. Sportinis pokeris yra individualus žaidimas. Bet kokie žaidėjų tarpusavio susitarimai (soft play) ir žetonų perleidimas (chip dumping) bus griežtai baudžiami.

53. Turnyro personalas pasilieka teisę įvertinti pakartotinius žaidimo etiketo pažeidimus ir taikyti atitinkamas bausmes. Etiketo pažeidimu laikomas, bet neapribojamas – nereikalingas kitų žaidėjų kortų ir žetonų lietimas, žaidimo gaišinimas, nuolatinis veiksmų atlikimas nesulaukus savo eilės, žetonų dėjimas nepasiekiamoje dalintojui vietoje, įžeidžiantis elgesys ir perdėtas plepėjimas.

54. Turnyro Organizatorius turi galutinę ir neskundžiamą teisę taikyti nuobaudas už Turnyro taisyklių pažeidimus. Nuobaudos gali būti nuo žodinio įspėjimo, baudos laiko, diskvalifikavimo iš Turnyro ar pašalinimo iš LSPF priklausančių organizacijų,

a) Turnyro Organizatorius įvertina pažeidimą ir skiria žodinį įspėjimą, praleistą partiją, 1-4 žaidimo raundų praleidimą arba diskvalifikaciją

b)  Pakartotiniai pažeidimai bus vertinami kaip tyčiniai ir taikomos sunkesnės nuobaudos

c)  Nuobaudos nėra taikomos kylančia progresija. Turnyro Organizatorius turi teisę iš karto skirti griežtesnę nuobaudą. Bauda gali būti skirta jei žaidėjas atskleidžia savo kortas nesibaigus veiksmui, numeta kortą nuo stalo, pažeidžia „vienas žaidėjas – viena ranka“ taisyklę arba nutinka panašūs incidentai. Bauda bus skirta už žaidėjų tarpusavio susitarimus (soft play), piktnaudžiavimą, destruktyvų elgesį arba apgaulę.

Nubaustas žaidėjas negali sėdėti prie stalo. Kortos dalinamos į jo vietą, dedami privalomieji statymai ir ante, ir ranka nužudoma po kiekvieno kortų išdalinimo.

Diskvalifikuoto žaidėjo žetonai yra pašalinami iš Turnyro. Jei žaidėjas dėl sveikatos ar kitų asmeninių priežasčių pasitraukia iš Turnyro jam jau prasidėjus, jo žetonai lieka žaidime ir naudojami atliekant privalomuosius statymus, kol žetonų nebelieka.

Lietuvos sportinio pokerio federacijos prezidentas                            Skirmantas Tomkevičius