Duomenų apsaugos politika

Duomenų Apsaugos Politika

 

1 Bendrosios nuostatos

Ši duomenų apsaugos politika taikoma internetinei platformomai www.lspf.lt („Svetainė“), kurią valdo Lietuvos Sportinio Pokerio Federacija („LSPF“), adresas: Šv. Stepono g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika. Daugiau informacijos apie tai, kaip galima su mumis susisiekti, rasite šios duomenų apsaugos politikos 13 skyriuje.

Į jūsų privatumą žiūrime labai rimtai. Jūsų asmens duomenų neparduosime ir nenuomosime. Visus duomenis rinksime, laikysime ir tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

Mūsų svetainėje teikiamos paslaugos gali veikti tik mums renkant, laikant, perduodant, trinant ir (arba) kitaip naudojant („Tvarkyti“ arba „Tvarkymas“) su jumis susijusius specifinius duomenis. Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („Duomenys“), tokią kaip jūsų vardas, gimimo data, adresas, telefono numeris ar elektroninio pašto adresas.

Šioje duomenų apsaugos politikoje aprašoma, kuriuos jūsų Duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos Tvarkome, kai naudojatės mūsų Platformoje teikiamomis paslaugomis. Šioje duomenų apsaugos politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie jūsų Duomenų apsaugą, ypač – apie jums įstatymu užtikrinamas teises.

Kai kurias paslaugas mūsų Platformoje teikia trečiosios šalys. Kai naudojatės šiomis paslaugomis, kartu su šia duomenų apsaugos politika taikoma ir trečiųjų šalių duomenų apsaugos politika. Prieš jums naudojantis tokiomis paslaugomis, vadovaudamosi duomenų apsaugos įstatymais, trečiosios šalys gali paprašyti jūsų suteikti leidimą.

Ši duomenų apsaugos politika papildo bendrąsias taisykles („Taisyklės“), kurios sudaro jūsų susitarimo su LSPF dėl naudojimosi Platforma pagrindą („Susitarimas dėl naudojimosi“). Esant neatitikimams tarp Taisyklių ir duomenų apsaugos politikos, taikomos pastarojo dokumento nuostatos.


 1. Kuriuos jūsų duomenis Tvarkome?

2.1 Prisijungimas prie Svetainės ir Programėlės

Kai prisijungiate prie Svetainės, net jei nesate prie Svetainės prisijungęs kaip narys, Tvarkome toliau nurodytus duomenis (žurnalų rinkmenas):

 • jūsų įrenginio IP adresą;
 • informaciją apie jūsų įrenginio naudojamą naršyklę;
 • turinį ir universaliuosius adresus (URL), prie kurių jungiatės;
 • prisijungimų datą ir laiką.

Be aiškaus jūsų leidimo nenaudosime šiame skirsnyje nurodytų asmens duomenų, ypač IP adreso, nebent toks naudojimas yra būtinas (i) teikti mūsų paslaugoms ir (arba) (ii) saugumo tikslais, ypač – kibernetinių atakų, tokių kaip duomenų surinkimas ar paslaugos trikdymo atakos prevencijai bei leidimo neturinčių programų prevencijai.

2.2 Nario registracija

Tam, kad galėtumėte naudotis mūsų Platforma, naudotis elektroninių mokėjimų sistema ar dalyvauti LSPF organizuojamuose renginiuose, jums reikalinga LSPF paskyra. Šiam tikslui Svetainėje turite užsiregistruoti kaip narys.

Mūsų Svetainėje jūsų bus paprašyta įvesti toliau nurodytą informaciją:

 • Vardas Pavardė (privaloma informacija)
 • Miestas (privaloma informacija)
 • Telefono numeris (neprivalomas)
 • Adresas (neprivalomas)
 • Elektroninio pašto adresas (privaloma informacija)
 • Slaptažodis (privaloma informacija)
 • Gimimo data
 • Patvirtinimas, kad sutinkate tapti LSPF nariu, sutinkate su LSPF taisyklėmis, privatumo politika.

Jūsų vardas ir pavardė bus matomi visiems Platformos naudotojams (net ir neprisijungusiems). Kiti registracijos proceso metu jūsų pateikti duomenys bus matomi tik atsakingiems LSPF darbuotojams.

 

2.3 Profilio užbaigimas

Užsiregistravę į savo profilį papildomą informaciją galite įkelti tik per atsakingus LSPF darbuotojus.

Jūsų profilio nuotrauka bei informacija, kurią pateikiate atsakingiems darbuotojams yra matoma kitiems Svetainės lankytojams, tačiau likusi informacija nėra matoma.

2.4 Naudojimasis Platforma narystės mokesčiams

Platformoje laikysime ir tvarkysime jūsų narystės duomenis (pvz. Narystės data, laikotarpis). Šiuos Duomenis galite pamatyti savo paskyros sandorių apžvalgoje.

2.5 Naudojimasis PAYSERA elektroninių mokėjimų sistema

Jei naudojatės PAYSERA elektroninių mokėjimų sistema, PAYSERA renka mokėjimų informaciją, kuri yra reikalinga vadovaujantis pasirinktu mokėjimo būdu (pvz. Banko pervedimas, “webmoney”). Tada mokėjimas įvykdomas per PAYSERA ir jūsų pasirinktą mokėjimo paslaugų teikėją (pvz. „Swedbank“). Šiuo atžvilgiu taikomi PAYSERA duomenų apsaugos bei atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo reglamentai. Daugiau informacijos apie mokėjimo procedūrą bei mokėjimo paslaugų teikėjus pateikta mūsų Taisyklių 13 punkte.

 1. Tikslai, kuriais Tvarkome jūsų Duomenis

Kiek nėra aprašyta 2 skirsnyje, jūsų Duomenis Tvarkome toliau nurodytais tikslais:

3.1 Mūsų paslaugų teikimas

Jūsų Duomenis Tvarkysime vykdydami Susitarimą dėl naudojimo, kad galėtume teikti paslaugas, kuriomis naudojatės mūsų Platformoje, bei:

 • Dalyvauti LSPF organizuojamuose renginiuose
 • Jūsų identifikacijos tikslais
 • sudarydami sąlygas reitinguoti LSPF renginių dalyvius
 • siųsdami jums žinutes, būtinas, kad galėtume teikti savo paslaugas
 • teikdami jūsų paskyroje informaciją apie dalyvautus renginius
 • kad galėtume teikti savo paslaugas be techninių klaidų ir kad galėtume atpažinti ir pašalinti identifikuotas klaidas.
 • sudarydami sąlygas jums įsigyti narystę, bei elektroniniam mokėjimų apdorojimui
 • Jūsų identifikacijos tikslais
 • Teikdami jūsų narysčių istoriją
 • kad galėtume teikti savo paslaugas be techninių klaidų ir kad galėtume atpažinti ir pašalinti identifikuotas klaidas.

3.2 Įstatymu užtikrintos teisės, mūsų Platformos gerinimas, neleistinos veiklos atpažinimas ir prevencija, sistemos saugumas

Jūsų Duomenis taip pat tvarkysime siekdami apsaugoti toliau nurodytus teisėtus LSPF ir (arba) bet kurių trečiųjų šalių teisėtus interesus:

 • Ginčų sprendimo, mūsų Taisyklių vykdymo bei mūsų teisių vykdymo, įgyvendinimas ir gynimas
 • Mūsų Platformos naudojimo analizė ir vertinimas tęstinio mūsų produktų ir paslaugų gerinimo tikslais
 • Neteisėtos veikos, ypač sukčiavimo, prevencija, atskleidimas bei poveikio priemonių taikymas
 • Platformos saugumo, mūsų saugomų Duomenų bei kibernetinių atakų ir kitų grėsmių Platformos vientisumui prevencija.

3.3 Elektroninis naujienlaiškis ir kiti rinkodaros laiškai

Galite užsiregistruoti gauti mūsų naujienlaiškį ir kitus rinkodaros laiškus („Rinkodaros laiškai“). Kai užsiregistruojate, mes prašome jūsų leidimo Tvarkyti jūsų elektroninio pašto adresą tam, kad galėtume siųsti jums Rinkodaros laiškus su naujausia informacija apie mūsų produktus ir paslaugas, ypač kiek tai susiję su LSPF renginiais, specialiais pasiūlymais ir rinkodaros kampanijomis. Rinkodaros laiškus gausite tik jei būsite davę tam leidimą.

Savo leidimą toliau gauti Rinkodaros laiškus galite bet kada atšaukti. Rinkodaros laiško pabaigoje galite paspausti „Išsiregistruoti“. Leidimo atšaukimas neturi įtakos Tvarkymo, įvykdyto iki leidimo atšaukimo, teisėtumui.

 1. Saugumas internete

Prieiga prie jūsų paskyros saugoma jūsų nustatytu slaptažodžiu. Niekam neatskleiskite savo slaptažodžio. Kai baigiate naudotis LSPF, nepamirškite atsijungti paspaudę mygtuką „Atsijungti“, ypač jei naudojatės viešu kompiuteriu. Prašome atkreipti dėmesį, kad duomenų perdavimas internetu (pvz. elektroniniu paštu) ne visada yra visiškai saugus ir neįmanoma užtikrinti, kad trečiosios šalys prie jų neprisijungs.

Imsimės visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti jūsų Duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo. Prieiga prie jūsų Duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga šioje duomenų apsaugos politikoje aprašytais tikslais. Tokius asmenis saisto taikomi duomenų apsaugos įstatymai.

 1. Trečiosioms šalims perduodamas duomenų tvarkymas

Specifinėms paslaugoms teikti LSPF gali samdyti išorinius paslaugų teikėjus. Šie paslaugų teikėjai imasi duomenų tvarkymo procedūrų mūsų vardu bei pagal mūsų nurodymus. LSPF trečiąsias šalis, kurios tvarko asmens duomenis, renkasi atidžiai ir vadovaudamasi taikomais duomenų apsaugos teisės aktais. Taip pat užtikriname, kad duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis  sudarytomis sutartimis su trečiosiomis šalimis bei teisės aktais.

Mūsų vardu vykdomos procedūros apima:

 • techninės infrastruktūros tiekimą Platformai bei vietos serveriuose suteikimą
 • naudojimosi analizę
 • paskyros patvirtinimą
 • klientų aptarnavimą bei užklausų apdorojimą
 • mokėjimų apdorojimą bei saugų atsiskaitymą
 • Platformos priežiūrą ir saugumą (pvz. sukčiavimo ir priekabiavimo prevenciją).

Tam tikromis aplinkybėmis mūsų išoriniams paslaugų teikėjams gali būti suteikta prieiga prie jūsų asmens Duomenų, tačiau tik nurodytais duomenų tvarkymo tikslais. Pagal sutartį, tokios trečiosios šalys yra įpareigotos užtikrinti, kad jų duomenų apsaugos lygis yra bent jau lygiavertis tam, kurį užtikriname Mes ir taikomi teisės aktai. Visi mūsų vardu tvarkomi Duomenys išlieka mūsų kontrolėje. Nuolatos stebime atitiktį mūsų nurodymams, duomenų apsaugos lygiams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju.

Kai kurie iš šių paslaugų teikėjų gali būti už ES/EEE ribų esančiose šalyse, kurių duomenų apsaugos lygis pagal ES/EEE standartus gali būti laikomas nepakankamu. Nepaisant to, su tokiais paslaugų teikėjais esame sudarę atitinkamus susitarimus (arba esama kitų galiojančių garantijų), kurie užtikrina, kad jūsų duomenims apsaugoti, pagal taikomus reikalavimus, bus imamasi visų būtinų priemonių. Jei turite klausimų dėl mūsų paslaugų teikėjų, prašome susisiekti su mūsų Platformos pagalba elektroniniu paštu info@lspf.lt. Paprašyti visuomet pateiksime papildomą informaciją apie mūsų taikomas duomenų saugumo garantijas (šios informacijos kopiją elektroniniu paštu).

 1. Viešo turinio fiksavimas išorinėse paieškos sistemose

Jūsų profilyje esantis jūsų nario vardas, profilio nuotrauka dalyvauti renginiai, užimtos vietos, reitingo taškai yra laisvai prieinami internete ir dėl to įtraukiami į išorinių paieškos sistemų rezultatus.

 1. Jūsų Duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

LSPF yra įstatymu įpareigota teikti asmens Duomenis ir (arba) Duomenis apie naudojimąsi Platforma valstybinėms ar priežiūros institucijoms, kiek tai reikalinga siekiant išvengti rizikos visuomenei bei vykdyti persekiojimą už nusikaltimus.

Visais kitais atvejais jūsų Duomenys trečiosioms šalims bus perduodami, jei esate davę leidimą ar patys suteikę trečiosioms šalims prieigą prie jūsų Duomenų (neįskaitant trečiųjų šalių, žr. 5 skirsnį aukščiau).

 1. Slapukų naudojimas

8.1 Būtini slapukai

Slapukai yra mažos tekstinės rinkmenos, kurias mūsų Platforma nori patalpinti jūsų kompiuteryje ar kituose prie interneto prisijungusiuose įrenginiuose, tokiuose kaip planšetiniai kompiuteriai ar išmanieji telefonai. Jei jūsų naršyklės nustatymai priima slapukus, jūsų naršyklė tekstą prideda mažos rinkmenos pavidalu.

Nebent šioje duomenų apsaugos politikoje nurodyta kitaip, mūsų naudojami slapukai yra būtini mūsų Platformos funkcionalumui ir veikimui. Tai apima slapukus, kurie leidžia jums prisiregistruoti prie saugomos mūsų Platformos dalies, įsigyti prekę ar naudotis elektronine mokėjimų sistema. Dauguma slapukų iš jūsų įrenginio ištrinami pasibaigus jūsų naršyklės sesijai (sesijos slapukai). Būtinuose slapukuose saugomą informaciją naudojame tik tam, kad teiktume pageidaujamas paslaugas ir funkcijas.

8.2 Sutikimas dėl slapukų

Kai prisijungiate prie mūsų Platformos, parodydami slapukų pranešimą ir gaudami jūsų leidimą mes paprašome jūsų sutikimo į jūsų įrenginį patalpinti papildomus slapukus. Šie slapukai nėra būtini mūsų Platformos funkcionavimui ir veikimui, tačiau jie padeda mums:

 • identifikuoti, kiek lankytojų apsilanko mūsų Platformoje ir kaip jie joje elgiasi. Tai padeda mums gerinti mūsų Platformos funkcionalumą, pvz. užtikrinant, kad vartotojai gali rasti tai, ko ieško (analitiniai/veikimo slapukai)
 • identifikuoti, kada jūs pakartotinai apsilankote mūsų Platformoje. Tai padeda mums personalizuoti mūsų turinį, pasisveikinti su jumis naudojant jūsų vardą bei pasižymėti jūsų parinktis (funkciniai slapukai), bei
 • fiksuoti jūsų apsilankymus mūsų Platformoje ir tai, kuriuose puslapiuose lankotės bei kurias nuorodas spaudžiate. Šią informaciją naudojame tam, kad geriau pritaikytume mūsų Platformą bei jums rodomą reklamą prie jūsų poreikių. Jei esate davę mums leidimą siųsti jums Rinkodaros laiškus (žr. 3.4 punktą žemiau), šią informaciją taip pat naudosime siūlydami jums personalizuotą Rinkodaros informaciją (tiksliniai slapukai).

Slapukų pranešime jums pateikiama informacija apie tai, kodėl naudojame slapukus. Tęsdami naudojimąsi mūsų Platforma po to, kai parodome slapukų pranešimą, sutinkate su tuo, kad slapukus naudosime aukščiau nurodytais tikslais („Sutikimas dėl slapukų“).

Daugiau informacijos apie tai, kaip LSPF naudoja slapukus ir kaip galite atšaukti savo sutikimą ar atsisakyti priimti slapukus, rasite žemiau.

8.3 Jūsų slapukų nustatymų tvarkymas

Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma jūsų leidimo prieš juos priimant. Visgi, jei atsisakote slapukų, kai kurių mūsų paslaugų funkcionalumas gali būti apribotas. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org. Jei prie mūsų Platformos jungiatės naudodamiesi keliais įrenginiais (pvz. išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu, kompiuteriu ir t.t.), turite užtikrinti, kad kiekvieno įrenginio naršyklė yra pritaikyta jūsų slapukų parinktims.

8.4 „Google Analytics“ naudojimas

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“, „Google Inc“ („Google“) teikiamą internetinės analizės paslaugą. „Google Analytics“ naudoja „slapukus“, tekstines rinkmenas, kurios saugomos jūsų kompiuteryje ir kurios leidžia analizuoti tai, kaip naudojatės Svetaine. Slapukų sukuriama informacija, susijusi su tuo, kaip naudojatės šia Svetaine, paprastai perduodama ir saugoma „Google“ serveryje JAV. Mūsų Platformoje esame aktyvavę IP anonimiškumą, tad ES valstybėse narėse bei kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose šalyse jūsų IP adresą „Google“ sutrumpins iš anksto. Pilnas IP adresas bus perduodamas ir laikomas „Google“ serveryje JAV tik esant išimtinėms aplinkybėms. „Google“ šią informaciją naudoja KK vardu, siekdama įvertinti tai, kaip naudojatės Svetaine, sudaryti ataskaitas apie svetainės aktyvumą ir teikti LSPF papildomas paslaugas, susijusias su Svetaine ir naudojimusi internetu. Kaip „Google Analytics“ veiklos dalis jūsų naršyklės perduodamas IP adresas nebus susiejamas su kitais „Google“ turimais duomenimis. Galite neleisti, kad jūsų kompiuteryje būtų saugomi slapukai pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Jei tai padarysite, kai kurios Svetainės funkcijos jums gali būti apribotos. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) bei Tvarkyti tokius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Norėdami peržiūrėti „Google“ duomenų apsaugos taisykles, spauskite čia .

8.5 „Google Adsense“ naudojimas

Ši Svetainė naudoja „Google Adsense“, „Google“ teikiamą internetinę reklamavimo paslaugą. „Google Adsense“ naudoja „slapukus“ (tekstines rinkmenas), saugomus jūsų kompiuteryje ir leidžiančius analizuoti tai, kaip naudojatės Svetaine. Informacijai rinkti „Google Adsense“ naudoja tinklo duomenų rinkėjus (angl. web beacons), mažus nematomus grafinius elementus). Tinklo duomenų rinkėjai leidžia fiksuoti ir rinkti paprastus veiksmus, tokius kaip lankytojų srautas Svetainėje. Slapuko ir (arba) tinklo duomenų rinkėjo sukuriama informacija, susijusi su tuo, kaip naudojatės šia Svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), perduodama ir saugoma „Google“ serveryje JAV. „Google“ naudoja šią informaciją tam, kad įvertintų tai, kaip naudojatės Svetaine, Svetainėje rodomų reklamų atžvilgiu, kad Svetainės valdytojui sudarytų ataskaitas apie Svetainės aktyvumą bei reklamas ir kad teiktų kitas su Svetaine bei interneto naudojimu susijusias paslaugas. Kiek to reikalauja įstatymai arba jei trečiosios šalys tvarko šiuos duomenis „Google“ vardu, „Google“ taip pat gali padaryti šią informaciją prieinamą trečiosioms šalims. „Google“ niekada nejungia jūsų IP adreso su kitais „Google“ saugomais duomenimis.

Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir (arba) pageidaujate, kad jūsų Duomenys nebūtų fiksuojami ir naudojami, „Google“ slapukų naudojimą tokiais tikslais galite išjungti „Google“ reklamų nustatymuose adresu www.google.lt/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Prašome atkreipti dėmesį, kad jei iš savo įrenginio ištrinsite visus slapukus, „Google“ šiais tikslais į jį gali patalpinti naujus slapukus ir jums gali tekti atnaujinti deaktyvavimo nustatymus. Be to, trečiųjų šalių slapukų naudojimą galite deaktyvuoti apsilankę „Network Advertising“ deaktyvavimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

8.6 „Google Remarketing“ naudojimas

Mes naudojame „Google“ pakartotinės rinkodaros technologiją. Ši technologija leidžia vartotojams, kurie jau yra apsilankę mūsų Svetainėje ir naudojęsi mūsų internetinėmis paslaugomis bei išreiškę susidomėjimą mūsų pasiūlymu, pakartotinai gauti reklamas „Google“ partnerių tinklo svetainėse. Reklamų rodymą įgalina naudojami slapukai – mažos tekstinės rinkmenos, išsaugotos vartotojo kompiuteryje. Tekstinės rinkmenos leidžia analizuoti vartotojų elgseną jiems apsilankius Svetainėje. Tuomet ji naudojama teikiant tikslines produktų rekomendacijas ir specialiai pritaikytą reklamą. Duomenis, „Google“ surinktus specialiai pritaikytos reklamos būdu bei iš trečiųjų šalių teikėjų lankytojų duomenų (pvz. amžiaus, lyties ir interesų) mes fiksuojame „Google Analytics“.

Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir (arba) pageidaujate, kad jūsų Duomenys nebūtų fiksuojami ir naudojami, „Google“ slapukų naudojimą tokiais tikslais galite išjungti „Google“ reklamų nustatymuose adresu www.google.lt/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Prašome atkreipti dėmesį, kad jei iš savo įrenginio ištrinsite visus slapukus, „Google“ šiais tikslais į jį gali patalpinti naujus slapukus ir jums gali tekti atnaujinti deaktyvavimo nustatymus. Be to, trečiųjų šalių slapukų naudojimą galite deaktyvuoti apsilankę „Network Advertising“ deaktyvavimo puslapyje adresu http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

8.7 Trečiųjų šalių slapukų naudojimas

Kai naudojatės internetinėmis LSPF paslaugomis, siekiant surinkti duomenis jūsų atžvilgiu gali būti naudojami kitų teikėjų slapukai ar tinklo duomenų rinkėjai. Tai gali būti daroma siekiant išmatuoti grupę, aktyvuoti kontekstinę reklamą ar tikslines kampanijas. Jums suteikus leidimą naudoti slapukus, taip pat vertinsime vartotojo profilius su pseudonimu. Asmens tapatybės nustatyti nebus įmanoma. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių stebėjimo technologijų ir jų naudojimo.

Tokių trečiųjų šalių slapukų saugojimą bei jais vykdomą stebėjimą galite nutraukti pakeisdami savo naršyklės nustatymus.

8.8 Slapukų apibūdinimas

Mūsų Platformoje naudojamų slapukų aprašymą galite rasti Slapukų aprašyme.

 1. „SurveyMonkey“ apklausų įrankio naudojimas

Savo apklausoms naudojame internetinį „SurveyMonkey“ apklausų įrankį, kurį teikia „SurveyMonkey Europe Sarl“, 6 rue Jean Monnet, L-2180 Liuksemburgas ir „SurveyMonkey Inc“, 101 Lytton Avenue, Palo Alto, CA 94301, JAV („SurveyMonkey“). „SurveyMonkey Inc“ yra sertifikuota pagal ES-JAV „Privatumo skydo“ schemą. Kai dalyvaujate mūsų apklausose, tokie Duomenys, kaip jūsų IP adresas, vardas, pavardė bei kiti kaip apklausos dalis jūsų pateikti Duomenys išsaugomi „SurveyMonkey“ serveriuose. Šį procesą reguliuoja „SurveyMonkey“ duomenų apsaugos reglamentai, kuriuos galite rasti adresu čia.

 1. Pakeitimo teisė

Kadangi savo paslaugas vystome nuolat, pasiliekame teisę pakeisti šią duomenų apsaugos politiką bet kuriuo metu, vadovaudamiesi taikytinais įstatymais. Visi pakeitimai nedelsiant bus publikuojami šiame puslapyje. Nepaisant to, dėl atnaujinimų šį puslapį turėtumėte tikrinti nuolat.

 1. Jūsų duomenų laikymo trukmė

Nebent kitaip būtų nurodyta šioje duomenų apsaugos politikoje ar įstatyme, saugosime:

 • asmens Duomenis, nurodytus 2.1 punkte – 30 dienų nuo jų užfiksavimo.
 • su mokėjimais susiję duomenys saugomi kol egzistuoja LSPF.
 • visus kitus asmens Duomenis, nurodytus šioje duomenų apsaugos politikoje – kol bus ištrinta jūsų LSPF paskyra. Išskyrus nuasmenintus duomenis, reikalingus buhalterinei ir kitai mokestinei apskaitai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
 1. Jums įstatymu užtikrinamos teisės, susijusios su jūsų duomenimis

Vadovaujantis įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis, bet kuriuo metu turite teisę:

 • būti informuoti apie Duomenis, kuriuos Tvarkome, ir pareikalauti šių duomenų kopijos (teisė būti informuotam). Su visais Duomenimis, kuriuos aktyviai pateikiate mums Platformoje (nuo 2.2 punkto iki 2.6 punkto), bet kuriuo metu taip pat galite susipažinti savo LSPF paskyroje
 • reikalauti pataisyti netikslius Duomenis ir, vadovaujantis Tvarkymo pobūdžiu, papildyti trūkstamus Duomenis (teisė į ištaisymą). Visus Duomenis, kuriuos aktyviai pateikiate mums Platformoje (nuo 2.2 punkto iki 2.6 punkto), bet kuriuo metu taip pat galite pakeisti patys savo LSPF paskyroje
 • esant pagrindui, reikalauti, kad jūsų Duomenys būtų ištrinti (teisė į ištrynimą)
 • reikalauti apriboti jūsų Duomenų tvarkymą, jei tai atitinka įstatymu apibrėžtus kriterijus (teisė apriboti tvarkymą)
 • jei atitinkami įstatymu apibrėžti kriterijai, jūs turite teisę gauti savo pateiktus Duomenis perskaitoma struktūrizuota forma, kuri gali būti perduodama kitam Duomenų tvarkytojui ar, kai tai techniškai įmanoma, leisti, kad juos perduotų LSPF (teisė į duomenų perkeliamumą); ir
 • būti veikiamam nevisiškai automatizuotu Tvarkymu paremtu sprendimų priėmimu, nebent būtų išpildytos įstatymu numatytos tokiam sprendimų priėmimui taikomos sąlygos. Šiuo metu LSPF netaiko automatizuoto sprendimų priėmimo.

Taip pat, esant išimtinėms aplinkybėms, turite teisę atsisakyti įstatyminio jūsų Duomenų Tvarkymo. Kai jūsų Duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, galite prieštarauti tokiam Tvarkymui (teisė prieštarauti).

Taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokį sutikimą, kurį suteikėte registruodamiesi ar naudodamiesi mūsų paslaugomis. Toks atsisakymas nepaveiks Duomenų Tvarkymo, įvykdyto iki atsisakymo ir paremto suteiktu sutikimu, teisėtumo. Kiek susiję su slapukų naudojimu, galite pasinaudoti išsiregistravimo ir deaktyvavimo mechanizmais, sukurtais skirtingoms paslaugoms (žr. duomenų apsaugos politiką šios Svetainės atskiroms paslaugoms, 8.4 ir 8.6 punktus). Taip jūsų naršyklėje bus patalpintas nuolatinis deaktyvavimo slapukas, mums nurodantis, kad tokie Duomenys iš jūsų naršyklės neturi būti fiksuojami. Prašome atkreipti dėmesį, kad jei pašalinsite visus slapukus iš savo naršyklės, taip pat bus ištrintas ir deaktyvavimo slapukas. Aukščiau aprašytą procesą turėsite įvykdyti dar kartą, jei pasinaudosite mūsų Platforma kitame įrenginyje ar kitoje naršyklėje.

Savo sutikimą gauti naujienlaiškius galite atšaukti gauto naujienlaiškio pabaigoje galite paspausti „Išsiregistruoti“.

Kad įgyvendintumėte bet kurias šiame skirsnyje įvardytas teises, galite kreiptis į LSPF žemiau nurodytais kontaktais. Nepaisant bet kokių kitų teisės gynimo priemonių, taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijoms.

 1. Mūsų kontaktinė informacija

Jei turite klausimų dėl jūsų Duomenų Tvarkymo jums naudojantis Platforma ar klausimų dėl jūsų teisių, prašome susisiekti:

info@lspf.lt

Lietuvos Sportinio Pokerio Federacija

Šv Stepono g. 5, LT-01138 Vilnius, Lietuva

 1. Bet kokio jūsų pateikto sutikimo tekstas

Tam, kad galėtume užtikrinti visišką skaidrumą mūsų Duomenų Tvarkymo procedūrų atžvilgiu, galite mūsų paprašyti elektroniniu paštu jums atsiųsti jūsų pateiktų sutikimų sąrašą. Prašymus siųskite elektroninio pašto adresu, nurodytu šios duomenų apsaugos politikos 13 skirsnyje. Naudodamiesi mūsų Platforma, galėjote sutikti gauti Rinkodaros laiškus ir (arba) su slapukų naudojimu.